Целта на вашето патување може да биде бизнис, одмор, средба со најблиски. Патот носи убави моменти, но и ризици да се доживее незгода или да се претрпи штета. Зошто да ризикувате да ви пропадне бизнис зделката, да ви пропадне одморот или да не се видите со пријател?
Со Еуролинк Осигурување добивате чувство на сигурност при патувањето и гаранција за максимален надомест за штета. Нашите осигурувања се изготвени според светски стандарди и прилагодени токму на вашите потреби.

ОСИГУРЕНИ РИЗИЦИ

 

Со патничка полиса – Оптимум се обезбедува здравствена помош, осигурување од незгода и осигурување друга помош при патување.

Ризици опфатени со осигурувањето:

 • Трошоци за лекување поради болест или несреќен случај
 • Предвремено враќање во земјата поради болест или смрт на близок роднина
 • Враќање посмртни останки во земјата
 • Враќање малолетни деца во Република Македонија
 • Надомест на телефонски трошоци
 • Посета на пациент кој е хоспитализиран во странство – превоз и сместување во хотел
 • Продолжување престој по препорака на доктор – сместување во хотел
 • Предвремено враќање во земјата поради болест или смрт на близок роднина

 

Со патничка полиса – Премиум се обезбедува здравствена помош, осигурување од незгода и осигурување друга помош при патување како и осигурување багаж.

Ризици опфатени со осигурувањето:

 • Трошоци за лекување поради болест или несреќен случај
 • Предвремено враќање во земјата поради болест или смрт на близок роднина
 • Враќање посмртни останки во земјата
 • Враќање малолетни деца во Република Македонија
 • Надомест на телефонски трошоци
 • Посета на пациент кој е хоспитализиран во странство – превоз и сместување во хотел
 • Продолжување престој по препорака на доктор – сместување во хотел
 • Предвремено враќање во земјата поради болест или смрт на близок роднина
 • Багаж – кражба, оштетување и уништување
 • Багаж – кражба, во моторно возила
 • Багаж – задоцнето пристигнување во странство
 • Трошоци за повторно издавање пасош, возачка дозвола и сообраќен сертификат

 

Со патничка полиса – ВИП се обезбедува здравствена помош, осигурување од незгода, осигурување друга помош при патување, осигурување багаж како и дополнителни трошоци поврзани со тешки несреќи во домот или службени простории, фабрики. Патничка полиса – ВИП е пред се наменета за сопственици на бизниси, членовите на органи на управување во компании како за вработените во истите.

Ризици опфатени со осигурувањето:

 • Трошоци за лекување поради болест или несреќен случај
 • Предвремено враќање во земјата поради болест или смрт на близок роднина
 • Враќање посмртни останки во земјата
 • Враќање малолетни деца во Република Македонија
 • Надомест на телефонски трошоци
 • Посета на пациент кој е хоспитализиран во странство – превоз и сместување во хотел
 • Продолжување престој по препорака на доктор – сместување во хотел
 • Предвремено враќање во земјата поради болест или смрт на близок роднина
 • Багаж – кражба, оштетување и уништување
 • Багаж – кражба, во моторно возила
 • Багаж – задоцнето пристигнување во странство
 • Трошоци за повторно издавање пасош, возачка дозвола и сообраќен сертификат
 • Трансфер на деловни колеги
 • Предвремено враќање поради тешка несреќа во домот
 • Предвремено враќање поради тешка несреќа во делловни простории, фабрика
 • Надомест на трошоци заради доцнење или откажување на лет
 • Враќање моторно возило

 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОВОЛНОСТИ ВО ЕУРОЛИНК

 • Проширен пакет покритија
 • Најповолна цена на Македонскиот пазар
 • Сите членови на семејството добиваат посебна полиса
 • Целосни осигурителни покритија и за децата
 • Специјални полиси само за Бугарија и Грција
 • Попуст за избрана франшиза

 

ВАЖНИ ПОДАТОЦИ ЗА ЕУРОЛИНК ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ

 • Се склучува за определен број денови
 • Траењето на осигурувањето може да биде најмногу до 365 дена

 

Корисниците на туристички и останати услуги при патување, во зависност од потребите на патувањето, можат да изберат патничка полиса во неколку варијанти:

-Индивидуално патничко осигурување

-Групно патничко осигурување

За група со повеќе од 10 лица кои патуваат заедно, организирано преку овластена туристичка агенција, со 20% попуст на основната премија.

-Семејно патничко осигурување

За родители и деца на возраст до 21 година кои патуваат заедно, со попуст од 15% на основната премија.

-Патничко осигурување за ученици и студенти

За ученици и студенти на возраст од 14 до 26 години, со попуст од 15% на основната премија.

-Бизнис патничко осигурување

За деловни луѓе, вработени во иста фирма со 20% попуст на основната премија.